«Эдир Будамшуу» гэhэн Уласхоорондын мүрысөөн Оросой Холбоото Уласай арадай зүжэгшэ Михаил Елбоновой үүсхэлээр бии боложо, мүнөө 18 жэлэй туршада үнгэржэ байна.

Аймагай эрдэм болбосоролой зүгһөө hургуулиин урдахи болон нэмэлтэ hуралсалай хорооной дарга Валентина Гомбоева сугларагшадые мэндэшэлээд, буряад хэлэнэй хүгжэлтын талаар һургуулинуудта ехэхэн ажал ябуулагдана гэжэ тэмдэглээ.

Жюриин шиидхэбэреэр мүрысөөнэй Гран-при шагнал Өөрлигой һургуулиин 7 «б» ангиин һурагша Хайдаков Баясхаланда барюулагдаа. Хүтэлбэрилэгшэнь буряад хэлэнэй багша Шагдуржапова Чимита Жаргаловна.

1-хи һуурида Цыбиков Лопсон, Бүрэнголой һургуулиин 2-хи ангиин һурагша. Багшань Дугарова Сарюна Александровна.

2-хи һуурида Шарастепанов Эрдэм, Бүрэнголой һургуулиин 5-хи ангиин hурагша. Багшань Шарастепанова Туяна Валерьевна.

3-хи һуурида Цыбиков Доржо, 7-хи ангиин hурагша,багшань Шарастепанова Туяна Валерьевна.

«Эдир Будамшуу» жэл бүри хүгжэнэ.Харин «Эдир Будамшуу» гэhэн мүрысөөндэ илагша хүбүүндээ болохоёо байhан Уласхоорондын мүрысөөндэ эрхимээр түлөөлхыень хүсэе.

Автор Газета Аха

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.